Årsmøte 23. mars klokken 19:00!

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år i løpet av mars måned. Vi minner om at man må være medlem i Ski IL Håndball en måned før årsmøte, ha fylt 15 år, og ha betalt medlemskontingent for å ha stemmerett på årsmøtet. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.