Spillernes læring og utvikling

Sport

I Ski IL Håndball bygger vi lag og utvikler spillere. Derfor har vi knyttet til oss dyktige trenere, lagledere og foreldrekontakter. Og av samme grunn har vi med oss dyktige ressurstrenere på flere områder. Vi har også en sportsplan som beskriver læringsmål og læringsaktiviteter for spillere på alle alderstrinn.

Hvem har ansvaret for det sportslige i Ski IL Håndball?

Den sportslige ledelsen i klubben består av leder av sportslig utvalg, sportslig leder og daglig leder. Dette teamet har ansvar for å ansette trenere, utvikle trenere, følge opp lagsmiljøene og legge til rette for utviklingstiltak for spillere. Sportslig utvalg er også involvert i lagsmiljøer som har behov for en samtalepartner knyttet til sportslige og/eller sosiale forhold.

Hvem leder det sportslige tilbudet på lagsmiljøet?

Hvert lagsmiljø har eget trenerteam, lagleder og foreldrekontakt. Trenerteamet - ofte representert ved hovedtrener - har ansvaret for det sportslige tilbudet på lagsnivå. Laglederen bistår gjerne med praktisk informasjon knyttet til de sportslige aktivitetene. Foreldrekontakten har gjerne oppgaver knyttet til dugnader og utenomsportslige forhold.

Hva gjør ressurstrenere?

Vi har knyttet til oss ressurstrenere som bistår trenerteamene våre med sportslig inspirasjon og kompetanse. Jonas Bjarnason er fysisk trener og medisinsk ansvarlig. Jørn Rune Andersen, Kenneth Lien Andersen og Espen Eggum er ressurstrenere i ungdomsavdelingen vår, og bidrar med faglig støtte på klubb- og lagsnivå gjennom sesongen. Alle fire inngår i et fagteam med daglig leder og sportslig leder, og er sentrale i den sportslige utviklingen og styringen av klubben.

Hva skal spillerne lære?

De første årene (6-9 år) dyrker vi lek og allsidighet. Barnehåndballen er for alle, og vi skal først og sist ha det gøy! Samtidig er det ingen motsetning mellom å leke og lære. Vi vil allerede fra starten "leke inn" ferdigheter som er viktige for å mestre spillet. Vi legger vekt på treninger innenfor trygge og forutsigbare rammer og som gir utvikling fysisk, taktisk, mentalt og sosialt.

For eldre barn - fra 10 til 12 år - er allsidigheten fortsatt den viktigste rettesnoren. Fysiske og motoriske forutsetninger kan fortsatt utvikles i stor grad, og lek og øvelse med ball, gjerne i fart, blir stadig viktigere. I denne fasen jobber vi også målrettet med felles bevegelser og lagspill. Og vi legger stor vekt på innsats, oppmøte og spilleglede.

Fra 13 år og oppover begynner spesialiseringen. Arbeidet med tekniske ferdigheter intensiveres, fysisk trening blir omfattende og vi jobber målrettet for å utvikle stadig bedre spilleforståelse. Det jobbes målrettet med bevisstgjøring av eget ferdighetsnivå og hva som skal til for å ta neste steg. På dette nivået begynner vi også å trene noe fysisk uten ball og vi introduserer ungdommene for egentrening.

Fra 15-16 år blir det gjerne mer spesialisering. Treningen blir mer systematisk, og den knyttes i større grad til individuelle mål på kort og lang sikt. I disse årene legger vi også stor vekt på vurderingsspill. Vi lærer mer om å forberede, gjennomføre og evaluere egen innsats og lagets prestasjoner. De fysiske treningene blir tøffere og med økende vektbelastning. Spillerne introduseres også for mental trening. Kamptilbudet er differensiert.

Om du ønsker å lese mer om læringsmål og læringsaktiviteter, kan laste ned Trenerhåndboken vår her.