Du og ditt firma kan støtte Bli med-fondet!

Hvordan kan du bidra?

Bli med-fondet er avhengig av økonomisk støtte for å fungere. Din bedrift, eller du som privatperson, kan bidra med økonomisk støtte ved å ta kontakt med klubbens administrasjon på dagligleder@skihandball.no

Hvis du ønsker å donere penger til fondet uten å forhøre deg mer med oss, kan det gjøres ved å benytte følgende bankkontonummer:

1100.40.40335

Merk betalingen med: Bli med-fondet, Ski IL Håndball

Det er ingen øvre eller nedre grense for å bidra. Vi setter pris på alle bidrag.

Den økonomiske støtten øremerkes og settes av til dette formål.

Hvem kan bidra?

McDonald’s har bidratt med et beløp på kr 150 000,- som er fordelt på 2022 og 2023.

De ser på muligheten for å lage en avtale som strekker seg over tid, for å sikre en jevn økonomisk støtte til dette formålet.

De har ytret et ønske om at så mange som mulig bidrar til dette fondet, slik at flest mulig barn og unge kan delta på aktivitet, uavhengig av deres situasjon.

Fondet er altså ikke låst til McDonald’s sine økonomiske bidrag og de har ingen eksklusivitet forbindelse med dette.

Hva får du tilbake?

Du som bedrift eller privatperson vil få navnet ditt / logo på en plakat som vil ligge fremme på våre hjemmesider.

Viktigst er det likevel at du som bedrift eller privatperson er med på å bidra til en hverdag fylt med gode idrettsopplevelser for alle barn, uansett familiens økonomiske forutsetninger.

Vi håper så mange som mulig ønsker å støtte fondet i oppstarten og at dette er noe vi kan få til å leve over tid.

På forhånd, tusen takk!