Styret

Styret leder klubben mellom årsmøtene og skal se til at årsmøtets vedtak iverksettes. Videre skal styret sørge for at klubben drives i tråd med idrettens lover, regler og krav, at de økonomiske interessene ivaretas og at det treffes ansvarlige og gode beslutninger for den overordnete sportslige og administrative driften. Styret består av følgende medlemmer: