Fotosamtykke

I ulike sammenhenger tar våre fotografer samt SoMe-ansvarlig bilder og ønsker å lage godt innhold til våre sosiale medier, samt til intern bruk. Bildene som gir best innblikk i vår aktivitet er bilder av våre herlige spillere og medlemmer, og til bruk av dette trenger vi tillatelse av foresatte.

Vi tar personvern på alvor

Vi ønsker å vise frem håndballglede i våre medier, og bruker da følgende kanaler:
Nettside - www.skihandball.no
Facebook-side: https://www.facebook.com/skiha...
Instagram-side: https://www.instagram.com/skii...

Det er aktuelt for oss å bruke både situasjons- og stemningsbilder, men i enkelttilfeller også portrettbilder.

  • Situasjonsbilder er bilder der aktiviteten er i fokus og ikke personene. Slike bilder kan gjengis offentlig uten samtykke fra de som er avbildet såfremt bildet gjengir forsamlinger eller hendelser som har allmenn interesse.
  • Portrettbilder der personer er hovedmotivet krever samtykke, og kan eksempelvis være et bilde "i skuddet", svevende i lufta på vei inn mot å score mål, eller bare et herlig bilde med smil, latter eller jubel av en av våre spillere

Utgangspunktet er at alle bilder vi skal ta av våre medlemmer skal være positive, lite avslørende og først og fremst få frem alle de herlige følelsene som er i sving i forbindelse med vår aktivitet.

Samtykke gis i Spond, og kan når som helst trekkes tilbake.

For å etterleve noen etiske retningslinjer, har vi følgende regelsett som preger vår fotografering og publisering:

  • Ski IL Håndball vil ikke frigi digitale bildekopier av barnet uten spesifikt samtykke fra de foresatte.
  • Ski IL Håndball vil ikke ta bilder av barna i avslørende situasjoner.
  • Bildene som publiseres på nett vil alltid legges ut i en kvalitet som gjør det lite attraktivt for andre å manipulere dem eller benytte dem i andre sammenhenger.
  • Ski IL Håndball vil alltid be om spesifikt samtykke fra foreldrene dersom det skal tas bilder av barna til journalistiske formål, eller dersom utplasserte studenter ønsker å ta bilder av barna.


Man kan når som helst ta kontakt med klubben på e-post dagligleder@skihandball.no for spørsmål rundt temaet.