Medlemskontingent og treningsavgift

Alle spillere i Ski IL Håndball må hvert år betale medlemskontingent og treningsavgift. Inntektene fra disse to postene utgjør grunnlaget for klubbdriften. Begge deler vedtas av klubbens årsmøte.

Medlemskontingenten følger kalenderåret og er på 200 kroner per år. Den blir fakturert og skal betales i løpet av januar.

Treningsavgiften skal fra og med sesongen 2021/2022 betales i ett samlet avdrag i september måned. Innbetalingen omfatter hele sesongen.

Om noen har behov for å dele opp innbetalingen, kan det gjøres avtale med daglig leder i klubben om det.