Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

I 2022 ble årsmøtet for Ski IL Håndball avholdt onsdag 16. mars klokken 19:00.

Vi behandlet en rekke saker i henhold til idrettens lover, samt et par saker som var varslet av styret.

Under kan dere se nærmere på sakene som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet.

I 2021 ble årsmøtet avholdt 16. mars. Vi behandlet en rekke saker i henhold til idrettens lover, samt et par saker som var varslet av styret.

Under kan dere se nærmere på sakene som ble behandlet og hvilke vedtak som ble fattet.